обществени поръчки » Декември, 2011

30 Декември, 2011

Доставка на медицински изделия за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив

08 Март, 2012
Oтговор на постъпило искане за разяснение от участник

26 Април, 2012
Покана

30 Декември, 2011

Доставка на пейсмейкъри за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив

25 Януари, 2012
Oтговор на постъпило искане за разяснение от участник

30 Януари, 2012
Oтговор на постъпило искане за разяснение от участник

30 Януари, 2012
Oтговор на постъпило искане за разяснение от участник

09 Април, 2012
Покана

27 Декември, 2011

Извършване на високоспециализирани медицински изследвания (ядрено-магнитен резонанс) на стационарни пациенти в УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив

23 Декември, 2011

ДОСТАВКА НА ЛEКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ НЕОБХОДИМИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА УМБАЛ „СВЕТИ ГЕОРГИ” ЕАД - ГР. ПЛОВДИВ

16 Януари, 2012
Oтговор на постъпило искане за разяснение от участник

23 Януари, 2012
Oтговор на постъпило искане за разяснение от участник

30 Април, 2012
Покана

22 Декември, 2011

Доставка на медицински изделия за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив

21 Януари, 2012
Oтговор на постъпило искане за разяснение от участник

26 Април, 2012
Покана

21 Декември, 2011

Доставка и монтаж на мебелно обзавеждане за нуждите на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД - Пловдив в 2(две) обособени позиции

16 Март, 2012
Покана

20 Декември, 2011

Приготвяне и ежедневна доставка на храна по определени диети за пациентите на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД - Пловдив

11 Януари, 2012
Oтговор на постъпило искане за разяснение от участник

19 Декември, 2011

Доставка на работно облекло и медицински обувки за персонала на УМБАЛ "Свети Георги"-ЕАД, град Пловдив

16 Януари, 2012
Oтговор на постъпило искане за разяснение от участник

17 Април, 2012
Покана

15 Декември, 2011

Доставка на лечебна хумана и храна за ентерално и сондово хранене за нуждите на УМБАЛ "Свети Георги"-ЕАД, град Пловдив