обществени поръчки » Декември, 2012

първа страницапредишна страница1
12 Декември, 2012

Периодична доставка на ваучери за храна от оператор, съгласно Наредба №7/09.07.2003 за нуждите на Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Свети Георги” ЕАД гр.Пловдив

05 Декември, 2012

Доставка на хигиенни материали, перилни и почистващи препарати за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив

04 Април, 2013
ПОКАНА

05 Декември, 2012

Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционно обслужване на фабрично нова апаратура за имунохематологичен анализ и реактиви и консумативи за нуждите на отделение по «Трансфузионна хематология» – съгласно Приложения № 7 и 7А от документацията за у

30 Април, 2013
ПОКАНА

първа страницапредишна страница1