обществени поръчки » Декември, 2013

2следваща страницапоследна страница
21 Декември, 2013

Доставка на хигиенни материали, перилни и почистващи препарати за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив

24 Юни, 2014
ПОКАНА

21 Декември, 2013

АКТУАЛНА - ПП-9024246 - Предоставяне на неуниверсални пощенски услуги (куриерски услуги) на територията на Република България за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД гр. Пловдив

18 Декември, 2013

Доставка на лекарствени продукти, необходими за дейността на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД, гр. Пловдив, предназначени за лечение на онкологични заболявание

28 Март, 2014
ПОКАНА

18 Декември, 2013

ОТТЕГЛЕНА - ПП-9024075 Предоставяне на неуниверсални пощенски услуги (куриерски услуги) на територията на Република България за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД гр. Пловдив

21 Декември, 2013
ОТТЕГЛЕНА

13 Декември, 2013

Доставка на медицинска апаратура, необходима за оборудване на реаномобил

13 Декември, 2013

ПОКАНА РОП №9023875 Предоставяне на финансови услуги от търговска банка (банково обслужване) - за нуждите на УМБАЛ

17 Декември, 2013
ПРОЦЕДУРАТА Е ПРЕКРАТЕНА !

10 Декември, 2013

Инженеринг (проектиране и строително-монтажни работи) по преустройството на помещения в сектор за изследване с PET-CT

10 Януари, 2014
ПОКАНА

10 Декември, 2013

Доставка на работно облекло и медицински обувки за персонала на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД”

01 Април, 2014
ПОКАНА

06 Декември, 2013

ПП №9023500 Пълнене и рециклиране на пълнители/касети за принтери и копирни машини

06 Декември, 2013

Доставка на лeкарствени продукти за перитонеална диализа, необходими за дейността на умбал „Свети Георги” еад - гр. Пловдив

14 Февруари, 2014
ПОКАНА

2следваща страницапоследна страница