обществени поръчки

първа страницапредишна страница67891112131415следваща страницапоследна страница
05 Септември, 2013

Доставка на основни и обичайно използвани ел. материали, необходими при решаване на ежедневни въпроси по електрозахранването на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД

04 Септември, 2013

Доставка и монтаж на резервни части, съвместиви с наличните машини за Екстракорпорална циркулация (ЕКК) Stokert в Отделение по кардиохирургия за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив

03 Септември, 2013

Доставка на медицински изделия –консумативи за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД

12 Септември, 2013
ОТГОВОР

12 Септември, 2013
РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА

12 Септември, 2013
РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

13 Септември, 2013
ОТГОВОР

19 Септември, 2013
ОТГОВОР

19 Септември, 2013
ОТГОВОР

25 Септември, 2013
РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

03 Октомври, 2013
ОТГОВОР

04 Октомври, 2013
ОТГОВОР

28 Ноември, 2013
ПРОТОКОЛ

19 Декември, 2013
ПОКАНА

15 Януари, 2014
ПОКАНА

16 Май, 2014
ПОКАНА

28 Август, 2013

Доставка на лабораторни консумативи и реактиви необходими за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив

25 Септември, 2013
РЕШЕНИЕ

07 Ноември, 2013
ПОКАНА

21 Август, 2013

Доставка на апарат за микрохирургия на преден очен сегмент (операция при кратаракта с факоемулсикация на лещата) с комплект принадлежности и консумативи за извършване на 1200 операции на катаракта

11 Септември, 2013
ОТГОВОР

29 Ноември, 2013
ПОКАНА

19 Август, 2013

Абонаментно сервизно обслужване на асансьорните уредби, включващо периодични ревизии и профилактики, дежурства за техническо осигуряване при повреди и инциденти, както и извършването на текущи и/или основни ремонти при необходимост в УМБАЛ «Свети Георги»

24 Септември, 2013
ПОКАНА

14 Август, 2013

ПОКАНА АОП№ 9018796 Доставка на дентален юнит за нуждите на Лицево-челюстна хирургия при УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД

29 Юли, 2013

Доставка и монтаж на стълбищна платформа за хора с двигателни увреждания при Детски рехабилитационен център на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД - Пловдив

24 Юли, 2013

Доставка, чрез покупко-продажба на изплащане на фабрично нова рентгенова тръба, съвместима с Компютърен томограф модел Bright Speed 16, Elite, GE, включително подмяна на дефектиралата тръба и всички необходими действия по демонтаж, монтаж, диагностика и п

12 Август, 2013
ОТГОВОР

18 Октомври, 2013
ПОКАНА

23 Юли, 2013

Строително – ремонтни работи по болнични звена и обекти

09 Август, 2013
РАЗЯСНЕНИЕ

14 Август, 2013
ОТГОВОР

05 Октомври, 2013
ПОКАНА

първа страницапредишна страница67891112131415следваща страницапоследна страница