обществени поръчки

първа страницапредишна страница789101213141516следваща страницапоследна страница
23 Юли, 2013

Извършване на лабораторни изследвания за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД в 34 самостоятелно обособени позиции

02 Юли, 2013

Предоставяне на универсални пощенски услуги на територията на Република България за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив

01 Юли, 2013

ПОКАНА АОП№ 9017135 Доставка на консумативи за плазмена стерилизация за нуждите на Централна стерилизационна при УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив

25 Юни, 2013

ДОСТАВКА, ЧРЕЗ ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ИЗПЛАЩАНЕ НА ИНСТРУМЕНТАЛНИ СЕТОВЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ХИРУРГИЧНИТЕ ЗВЕНА НА УМБАЛ „СВЕТИ ГЕОРГИ“ ЕАД, ГР. ПЛОВДИВ

11 Юни, 2013

Инженеринг (проектиране и изграждане на съоръжения) за пускане в експлоатация на съществуващ когенератор QUANTO C 500 SP в УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив

09 Юли, 2013
ОТГОВОР

09 Септември, 2013
ПОКАНА

10 Юни, 2013

Доставка на оптични дискове за запис на образни изследвания за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД

06 Юни, 2013

Предоставяне на услуги от оператор на фиксирани телефонни мрежи за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД гр. Пловдив

23 Септември, 2013
ПОКАНА

16 Май, 2013

ПОКАНА АОП№ 9015505 Доставка на лъчезащитни облекла и средства за нуждите на Клиники при УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив

16 Май, 2013

ПОКАНА АОП№ 9015503 Доставка на инструменти за лигиране при отворена хирургия за нуждите на Клиника по специална хирургия при УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив

09 Май, 2013

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на агрегат за климатизация на операционния блок от сградата на Хирургически клиники на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив

25 Юни, 2013
ПОКАНА

първа страницапредишна страница789101213141516следваща страницапоследна страница