обществени поръчки

първа страницапредишна страница1345678910следваща страницапоследна страница
03 Септември, 2014

ПП с № в РОП 9033268, с предмет: Доставка на фaбрично нови резервни части - водна помпа за охлаждане и редуктор за ротация на гентри, съвместими с линеен ускорител Primus HI и пуск на апарата

01 Септември, 2014

ПП № 9033186 с предмет: "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на фабрично нова система за хипо-хипер термия за наличните машини за екстракорпорално кръвообръщение /ЕКК/ в Отделение по кардиохирургия на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД, град Пловдив"

23 Октомври, 2014
ПРОТОКОЛ

22 Август, 2014

Строително – монтажни работи и строително - ремонтни работи по болнични звена и обекти в УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, обособени в 12 позиции

03 Септември, 2014
РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА

04 Септември, 2014
ОТГОВОР

11 Септември, 2014
ОТГОВОР

11 Септември, 2014
РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

22 Август, 2014

Строително – ремонтни работи в административно-стопански звена Перилен блок и Централен стерилизационна служба на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД - Пловдив, описани в Приложение № 2 – Количествена сметка

01 Септември, 2014
ОТГОВОР

04 Септември, 2014
РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА

12 Септември, 2014
ОТГОВОР

06 Октомври, 2014
ОТГОВОР

28 Октомври, 2014
ПОКАНА

04 Август, 2014

Доставка на изплащане на фабрично нова рентгенова тръба, съвместима с Компютър томограф Somatom Emotion Siemens, вкл. подмяна на дефектиралата тръба и всички необходими действия по демонтаж, монтаж, диагностика и пуск на КТ

14 Юли, 2014

Доставка на консумативи за Водородно прекисна ( H2 O2 ), плазмена стерилизация.

11 Юли, 2014

ПП с № в РОП 9031933 и предмет: „Доставка на 2 броя фабрично нови дентални юнита за нуждите на Лицево-челюстна хирургия при УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД

11 Юли, 2014

ПП с № в РОП:9031925 с предмет: „Доставка на Автоматичен Биопсичен пистолет за многократна употреба с игла съвместим с ехограф Aloka SSD 3500, за нуждите на Нефрология и Автоматичен Биопсичен пистолет за многократна употреба с игла съвместим с ехограф Lan

27 Юни, 2014

Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД – гр. Пловдив

19 Септември, 2014
РЕШЕНИЕ

19 Юни, 2014

Предоставяне на универсални пощенски услуги на територията на Република България за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив

24 Юни, 2014
ОТГОВОР

първа страницапредишна страница1345678910следваща страницапоследна страница