обществени поръчки

първа страницапредишна страница1245678910следваща страницапоследна страница
17 Юни, 2014

Предоставяне на универсални пощенски услуги на територията на Република България за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив

18 Юни, 2014
ОТТЕГЛЕНА

16 Юни, 2014

Доставка на изплащане на фабрично нова рентгенова тръба, съвместима с Компютър томограф Somatom Emotion, Siemens, включително подмяна на дефектиралата тръба и всички необходими действия по демонтаж, монтаж, диагностика и пуск на КТ

12 Юни, 2014

Доставка и пускане в експлоатация на оборудване за болнична пералня за пране на Инфекциозна клиника и Клиника по фтизиатрия към УМБАЛ

04 Юни, 2014

Доставка на дезинфектанти за нуждите на УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив

16 Юни, 2014
ОТГОВОР

12 Септември, 2014
ПОКАНА

26 Май, 2014

Доставка на работно облекло и медицински обувки за персонала на УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД

20 Юни, 2014
РАЗЯСНЕНИЕ

28 Октомври, 2014
ПОКАНА

23 Май, 2014

ПП № 9029626 с предмет "Доставка на оптични дискове за запис на образни изследвания за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД"

23 Май, 2014

Периодична доставка на ваучери за храна от оператор, съгласно Наредба №7/09.07.2003 за нуждите на Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Свети Георги” ЕАД гр.Пловдив

12 Септември, 2014
ПОКАНА

15 Май, 2014

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на канцеларски офис материали и консумативи"

05 Септември, 2014
ПОКАНА

10 Май, 2014

ПП№9029121 с предмет: „Осъществяване на абонаментно правно обслужване на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив”

09 Май, 2014

ПП № 9029055 с предмет: Доставка и гаранционно обслужване на нова компютърна и офис техника за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД

първа страницапредишна страница1245678910следваща страницапоследна страница