обществени поръчки

първа страницапредишна страница212223242526272829
05 Март, 2010

ДОСТАВКА НА ПЕРИЛНИ И ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ И ХИГИЕННИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА УМБАЛ «СВЕТИ ГЕОРГИ» ЕАД

01 Март, 2010

ДОСТАВКА НА ОПЕРАЦИОННИ ЧАРШАФИ И ПОСТЕЛЪЧЕН ИНВЕНТАР ЗА НУЖДИТЕ НА УМБАЛ "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕАД

01 Март, 2010

„ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА УМБАЛ „СВЕТИ ГЕОРГИ” ЕАД - ГР. ПЛОВДИВ”

24 Февруари, 2010

“ДОСТАВКА, МОНТАЖ, ИНСТАЛАЦИЯ И ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ОБУЧЕНИЕ ЗА РАБОТА И ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА НА МОНОПЛАНОВА АНГИОГРАФСКА СИСТЕМА С ПЛОСЪК ДИГИТАЛЕН ДЕТЕКТОР ЗА КАРДИОЛОГИЧНИ И ПЕРИФЕРНИ ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА НУЖДИТЕ НА КЛИНИКА ПО ИНВАЗИВНА К

01 Февруари, 2010

„ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ И МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА КЛИНИКА ПО ИНВАЗИВНА КАРДИОЛОГИЯ ПРИ УМБАЛ „СВЕТИ ГЕОРГИ”ЕАД - ПЛОВДИВ”

01 Февруари, 2010

„ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ И МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА КЛИНИКА ПО КАРДИОХИРУРГИЯ ПРИ УМБАЛ „СВЕТИ ГЕОРГИ”ЕАД - ПЛОВДИВ”

05 Януари, 2010

Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на отделение «Трансфузионна хематология» при УМБАЛ „Свети Георги ” ЕАД – Пловдив

05 Януари, 2010

ДОСТАВКА НА ДЕТСКИ ХРАНИ И ПЪЛНОЦЕННА ХРАНА ЗА ЕНТЕРАЛНО И СОНДОВО ХРАНЕНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА УМБАЛ « СВЕТИ ГЕОРГИ» ЕАД

първа страницапредишна страница212223242526272829