обществени поръчки

първа страницапредишна страница1235678910следваща страницапоследна страница
08 Май, 2014

Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на гл. VIII a oт ЗОП с предмет: „Предоставяне на услуги по събиране и транспортиране на опасни и неопасни отпадъци, генерирани от дейността на УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД, разпредел

08 Май, 2014

Доставка на лекарствени продукти, необходими за дейността на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД

10 Юни, 2014
ОТГОВОР

24 Октомври, 2014
ПОКАНА

29 Април, 2015
ДОГОВОР ОП-37-15

29 Април, 2015
ДОГОВОР ОП-27-15

29 Април, 2015
ДОГОВОР ОП-28-15

29 Април, 2015
ДОГОВОР ОП-26-15

29 Април, 2015
ДОГОВОР ОП-22-15

29 Април, 2015
ДОГОВОР ОП-17-15

29 Април, 2015
ДОГОВОР ОП-21-15

29 Април, 2015
ДОГОВОР ОП-24-15

29 Април, 2015
ДОГОВОР ОП-19-15

29 Април, 2015
ДОГОВОР ОП-18-15

29 Април, 2015
ДОГОВОР ОП-20-15

29 Април, 2015
ДОГОВОР ОП-23-15

28 Април, 2014

ПП №9028696 с предмет: Доставка и пускане в експлоатация на оборудване за болнична пералня за пране на Инфекциозна клиника и Клиника по фтизиатрия към УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД.

14 Април, 2014

ПП №9028228 с предмет: Доставка на фабрично нов монитор за мозъчна оксиметрия, за нуждите на отделение по Кардиохирургия на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД

14 Април, 2014

ПП №9028229 с предмет: Доставка на фабрично нов Бронхоскоп за нуждите на Вътрешно консултативно отделение на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД.

08 Април, 2014

Проектиране на пристройка с предназначение Болнична аптека към сграда с идентификатор 56784.510.242.1 по кадастралната карта на гр. Пловдив

01 Април, 2014

ПП №9027699 с предмет: Доставка и монтаж високочестотен усилвател магнетрон, съвместим с линеен ускорител Siemens Primus Mid-Energy и пуск на апарата

28 Март, 2014

Денонощна физическа охрана съгласно Закона за частната охранителна дейност, включително дейности по осигуряване на реда и спокойствието и опазването на имуществото в База ІІ на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66

25 Март, 2014

Застраховка "Каско" на автомобилната техника от автопарка на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД гр.Пловдив, съгласно Технически уасловия, приложение 1

18 Март, 2014

Наемане на апарат за екстракорпорална литотриптия за нуждите на Клиника по урология към УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив“

първа страницапредишна страница1235678910следваща страницапоследна страница