обществени поръчки

първа страницапредишна страница345689101112следваща страницапоследна страница
13 Декември, 2013

Доставка на медицинска апаратура, необходима за оборудване на реаномобил

10 Декември, 2013

Инженеринг (проектиране и строително-монтажни работи) по преустройството на помещения в сектор за изследване с PET-CT

10 Януари, 2014
ПОКАНА

10 Декември, 2013

Доставка на работно облекло и медицински обувки за персонала на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД”

01 Април, 2014
ПОКАНА

06 Декември, 2013

ПП № 9023471 с предмет: Застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” на автомобилната техника от автопарка на в УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД гр. Пловдив

06 Декември, 2013

Доставка на лeкарствени продукти за перитонеална диализа, необходими за дейността на умбал „Свети Георги” еад - гр. Пловдив

14 Февруари, 2014
ПОКАНА

06 Декември, 2013

ПП №9023500 Пълнене и рециклиране на пълнители/касети за принтери и копирни машини

04 Декември, 2013

Приготвяне и ежедневна доставка на храна по определени диети за пациентите на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив

24 Януари, 2014
ПОКАНА

03 Декември, 2013

Инженеринг ( проектиране и строително-монтажни работи ) по преустройство на помещения в сектор за изследвания с РЕТ-СТ

29 Ноември, 2013

Сервизно обслужване на медицинска техника (апаратура и оборудване) на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив по обособени позиции съгласно Приложение №1 от документацията за участие

07 Февруари, 2014
ПОКАНА

18 Ноември, 2013

РОП-9022382 Доставка и монтаж на резерви части и принадлежности, съвместими с наличните линейни ускорители Mevatron Primus Hi и Mevatron Primus М в Клиника по Лъчева Терапия на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив

първа страницапредишна страница345689101112следваща страницапоследна страница