актуално » Обява

1. За нуждите на новото структурно звено "Логистика", за длъжностите "хост" или "хостеса".Описание на длъжността:

Хост/хостеса подпомагат придвижването на пациенти, без придружители или нуждаещи се от допълнителна помощ за извършване на изследвания и/или за консултативни прегледи. Работи се по график, пълно работно време или почасово.Изисквания за длъжността:


Кандидатите да притежават най-малко средно образование, работата е подходяща за студентски труд.
Предимства: добра езикова култура и комуникативни способности и/или познаване организацията на работа в медицинската помощ.

Предимства:
Професионален опит

Необходими документи за кандидатстване:
СV и копие на диплома за завършено образование. При одобрение за назначаване се представят трудова книжка, медицинско свидетелство и удостоверение за банкова сметка. Информация за работната заплата се дава от отдел „Управление на човешките ресурси“ на телефон 032/602833 Кандидатите могат да подават документи на unihosp@unihosp.com