актуално » Обява

УМБАЛ "Св. Георги" ЕАД
Комисия за комплексно медицинско наблюдение на деца с вродени лицеви малфорамции


Допълнителна информация:


Масов универсален неонатален слухов скрининг се извършва в родилните и неонатологичните отделения на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД - Пловдив


Експертната комисия за комплексно медицинско наблюдение на деца със захарен диабет


План за работа на комисията за комплексно медицинско наблюдение на деца с вродени хематологични заболявания


От 1-ви Октомври 2015г. започна да функционира комисия за комплексно медицинско наблюдение на деца с вродени лицеви малформации. Заседанията на комисията са от 2 до 4 пъти месечно и се провеждат в петъчни дни от 8:30 до 13:30 по график, обявен до първо число на предходния месец. За повече сведения и записвания – телефон 032602935, 0898421418 или на e-mail: nelihashova@gmail.com.

Комисията е в състав:

Председател – Проф. д-р Юрий Атанасов, дмн – началник Отделение
пластично-възстановителна и естетична хирургия за деца

Секретар – Недялка Сланинкова м.с.

Членове:
- Проф. д-р Пенка Стефанова, дм – началник Клиника по детска хирургия
- Д-р Костадин Гигов - Отделение пластично-възстановителна и естетична хирургия за деца
- Златина Милчева – психолог