актуално » Обява

1. УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД – Пловдив, търси да назначи персонал за нуждите на новото структурно звено „Логистика“ , за длъжностите „хост“ или „хостеса“.

Описание на длъжността:

Хост/хостесата подпомагат или осъществяват предвижването или транспортирането на трудноподвижни пациенти, които не могат да се предвижат самостоятелно за извършване на изследвания и/или за консултативни прегледи. Работи се на сменен режим на работа, пълно работно време.;

Изисквания за длъжността:

Kандидатите да притежават най-малко средно образование, работата е подходяща за студентски труд.

Предимство: добрата езикова култура

Необходими документи за кандидатстване:

СV и копие на диплома за завършено образование. При одобрение за назначаване се представят трудова книжка, медицинско свидетелство и удостоверение за банкова сметка.

Документи за участие могат да се подават всеки работен ден от 7.30 ч. до 16 ч. до 29.01.2018 г. включително в отдел „Човешки ресурси” на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – Пловдив, бул. „Пещерско шосе” № 66.