актуално » Обява

1. Лекар, специализант по пневмология и фтизиатрия - 1 щат за Клиника по пневмология и фтизиатрия;


2. Лекар, специализант по кардиохирургия - 1 щат за Отделение по кардиохирургия;


2. Лекар, специализант по неврохирургия - 1 щат за Клиника по неврохирургия;


Желаещите могат да кандидатстват по обявената позиция от 03.05.2018 до 17.05.2018г. включително, като подадат в отдел "УЧР" следните документи:

1. Формуляр за кандидатстване по образец;

2. Копие от документ за самоличност;

3. Копие от диплома за придобита от кандидата професионална квалификация;

4. Удостоверение за членство на кандидата в съответната съсловна организация.