актуално Обява 04.11.2021

Пловдив, 04 ноември 2021 г.

УМБАЛ "Св. Георги" ЕАД - Пловдив, обявява конкурс за заемане на длъжностите:"


1. "Лекар, специализант по акушерство и гинекология" - 1 място финансирано от държавата за Клиниката по акушерство и гинекология.

2. "Лекар, специализант по педиатрия" - 1 място за звено "Педиатрия" към Отделението по спешна медицина.


Желаещите могат да кандидатстват по обявената позиция от 04.11.2021 г. до 04.12.2021 г., като подадат в отдел УЧР следните документи;

- Формулят за кандидатстватване по образец
- Копие от документи за самоличност
- Копие от дипломата за придобита от кандидата професионална квалифицкация
- Удостоверение за членство на кандидата в съответната съсловна организация

Обява (НАТИСНИ ТУК ЗА ИНФОРМАЦИЯ!)