актуално » Обява

1. Лекар, специализант по хирургия - 1 щат за Първа клиника по хирургия;

2. Лекар, специализант по съдебна медицина - 1 щат за Отделение по съдебна медицина;

Желаещите могат да кандидатстват по обявената позиция от 05.01.2018 до 15.01.2018г. включително, като подадат в отдел "УЧР" следните документи:

1. Формуляр за кандидатстване по образец;

2. Копие от документ за самоличност;

3. Копие от диплома за придобита от кандидата професионална квалификация;

4. Удостоверение за членство на кандидата в съответната съсловна организация.