актуално Обява 05.08.2020

Пловдив, 05 август 2020 г.

УМБАЛ "Св. Георги" ЕАД - Пловдив, обявява следните свободни длъжности..."


1. Лекар, специализант по анестезиология и интензивно лечение.

Необходими документи за кандидатстване:

Заявление за кандидатстване - по образец:
- Копие от документ за самоличност;
- Копие от дипломата за придобитата от кандидата професионална квалификация;
- Удостоверение за членство на кандидата в съответната съсловна организация;

Желаещите могат да кандидатстват по обявената позиция от 05.08.2020 г. до 05.09.2020 г., като подадат в отдел "УЧР" следните документи

Конкурс специализанти (НАТИСНИ ТУК ЗА ИНФОРМАЦИЯ!)

Обява конкурс (НАТИСНИ ТУК ЗА ИНФОРМАЦИЯ!)