актуално Обява 05.10.2021

Пловдив, 05 октомври 2021 г.

УМБАЛ "Св. Георги" ЕАД - Пловдив, обявява конкурс за заемане на длъжностите:"


1. "Лекар, специализант по физикална и рехабилитационна медицина" - 1 място за Клиниката по физикална и рехабилитационна медицина.

2. "Лекар, специализант по нефрология" - 1 място за Отделението по нефрология.

3. "Лекар, специализант по вътрешни болести" - 1 място за Звено "Вътрешни болести" към Отделението по спешна медицина.

4. "Лекар, специализант по спешна медицина" - 1 място за Отделението по спешна медицина.


Необходими документи за кандидатстване:

- Формуляр за кандидатстване по образец:
- Копие от документ за самоличност;
- Копие от дипломата за придобита от кандидата професионална квалификация";
- Удостоверение за членство на кадидата в съответната съсловна организация";

Желаещите могат да кандидатстват по обявената позиция от 07.10.2021 г. до 07.11.2021 г., като подадат в отдел "УЧР" следните документи

Обява (НАТИСНИ ТУК ЗА ИНФОРМАЦИЯ!)