актуално » Обява

1. Лекар, специализант по медицинска генетика - 1 щат за Отделение по медицинска генетика;1. Лекар, специализант по УНГ болести - 1 щат за Клиника по УНГ болести;Желаещите могат да кандидатстват по обявените позиции от 07.01.2019г. до 11.01.2019г. включително, като попадат в отдел "УЧР" следните документи.

Изисквания за длъжността:


1. Образователни-квалификационни изисквания: специалист по здравни грижи.
2. Лични качества: дискретност, умение за работа с пациенти, умение за работа в екип, инициативност, комуникативност, лоялност и др.

Предимства:
Професионален опит

Необходими документи за кандидатстване:
Формуляр за кандидатстване и копие на диплома за завършено образование. При одобрение за назначаване се представят трудова книжка, медицинско свидетелство и удостоверение за банкова сметка. Информация за работната заплата, която е конкурентна може да получите от Отдел „Управление на човешките ресурси“ на телефон 032/602833 Кандидатите могат да подават документи на unihosp@unihosp.com