актуално » Обява

1. Медицинска сестра за Клиника по анестезиология и интензивно лечение /КАИЛ;Изисквания за длъжността:


1. Образователни-квалификационни изисквания: специалист по здравни грижи.
2. Лични качества: дискретност, умение за работа с пациенти, умение за работа в екип, инициативност, комуникативност, лоялност и др.

Предимства:
Професионален опит

Необходими документи за кандидатстване:
Формуляр за кандидатстване и копие на диплома за завършено образование. При одобрение за назначаване се представят трудова книжка, медицинско свидетелство и удостоверение за банкова сметка. Информация за работната заплата, която е конкурентна може да получите от Отдел „Управление на човешките ресурси“ на телефон 032/602833 Кандидатите могат да подават документи на unihosp@unihosp.com