актуално » Обява

1. Лекар, специализант по клинична имунология - 1 щат за Лаборатория по клинична имунология;

1. Лекар, специализант по микробиология - 1 щат за Лаборатория по микробиология;