актуално Обява 08.10.2019 год.

Пловдив, 08 октомври 2019 г.

УМБАЛ "Св. Георги" ЕАД - Пловдив, обявява следните места ..."


1. "Лекар, специализант по неврохирургия" - 1 щат за Клиника по неврохирургия.
1. "Лекар, специализант по инфекциозни болести" - 1 щат за Клиника по инфекциозни болести.

Необходими документи за кандидатстване:

- Заявление за кандидатстване - по образец:
- Копие от документ за самоличност;
- Копие от дипломата за придобитата от кандидата професионална квалификация;
- Документ от висшето училище, доказващ успех не по-нисък от "Много добър" (над 4,50);
- Удостоверение за членство на кандидата в съответната съсловна организация;

Желаещите могат да кандидатстват по обявената позиция от 08.10.2019 г. до 08.11.2019 г., като подадат в отдел "УЧР" следните документи

Необходими документи (НАТИСНИ ТУК ЗА ИНФОРМАЦИЯ!)