актуално Анкетна карта за пациенти

Пловдив, 09 юли 2021 г.

УМБАЛ "Св. Георги" ЕАД - Пловдив, обявява ..."


Уважаеми пациенти,

Ръководството на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД представя на Вашето внимание анкетна карта, чиято цел е проучване на качеството на здравните грижи, които предоставя лечебното заведение и оценка на удовлетвореността на потребителите., Точните и конкретни отговори от Ваша страна ще спомогнат за повишаване на нивото на медицинското обслужване, с оглед удовлетворяване нуждите и отговаряне на очакванията на пациентите.

Линк към анкетна карта!
АНКЕТНА КАРТА

Може да изпращате попълнените анкетни карти на имейл: ivelb@abv.bg

Благодаря Ви за оказваното съдействие!