актуално » Обява

1. Лекар, специализант по анестезиология и интензивно лечение - 1 щат за Клиника по анестезиология и интензивно лечение;


2. Лекар, специализант по съдова хириргия - 1 щат за Клиника по съдова хириргия;


3. Лекар, специализант по нервни болести - 2 щата за Клиника по нервни болести;


4. Лекар, специализант по ортопедия и травматология - 1 щат за Клиника по ортопоедия и травматология;


Желаещите могат да кандидатстват по обявената позиция от 09.10.2018 до 15.10.2018г. включително, като подадат в отдел "УЧР" следните документи:

1. Формуляр за кандидатстване по образец;

2. Копие от документ за самоличност;

3. Копие от диплома за придобита от кандидата професионална квалификация;

4. Удостоверение за членство на кандидата в съответната съсловна организация.