актуално » Обява

1. Лекар, специализант по образна диагностика - 1 щат за Отделение по образна диагностика;

2. Лекар, специализант по кожни и венерически болести - 1 щат за Клиника по кожни и венерически болести;