актуално Обява 12.10.2021

Пловдив, 12 октомври 2021 г.

УМБАЛ "Св. Георги" ЕАД - Пловдив, обявява конкурс за заемане на длъжностите:"


1. "Лекар, специализант по гастроентерология" - 1 място финансирано от държавата за Клиниката по гастроентерология.


Желаещите могат да кандидатстват по обявената позиция от 13.10.2021 г. до 13.11.2021 г., като подадат в отдел УЧР следните документи;

- Формулят за кандидатстватване по образец
- Копие от документи за самоличност
- Копие от дипломата за придобита от кандидата професионална квалифицкация
- Удостоверение за членство на кандидата в съответната съсловна организация
Обява (НАТИСНИ ТУК ЗА ИНФОРМАЦИЯ!)