актуално Обява 12.11.2021

Пловдив, 12 ноември 2021 г.

УМБАЛ "Св. Георги" ЕАД - Пловдив, обявява конкурс за заемане на длъжностите:"


1. "Лекар, специализант акушерство и гинекология" - 1 място за Клиниката по акушерство и гинекология.

2. "Лекар, специализант по спешна медицина" - 1 място за Отделението по спешна медицина.

2. "Лекар, специализант по вътрешни болести" - 1 място за Звено "Вътрешни болести" към Отделението по спешна медицина.


Желаещите могат да кандидатстват по обявената позиция от 15.11.2021 г. до 15.12.2021 г., като подадат в отдел УЧР следните документи;

- Формулят за кандидатстватване по образец
- Копие от документи за самоличност
- Копие от дипломата за придобита от кандидата професионална квалифицкация
- Удостоверение за членство на кандидата в съответната съсловна организация
Обява (НАТИСНИ ТУК ЗА ИНФОРМАЦИЯ!)