актуално » Обява

1. Лекар, специализант по хирургия - 1 щат за Втора клиника по хирургия;


2. Лекар, специализант по кардиология - 1 щат за Клиника по кардиология;


3. Лекар, специализант по ендокринология и болести на обмяната - 1 щат за Клиника по ендокринология и болести на обмяната;


4. Лекар, специализант по УНГ - 1 щат за Клиника по УНГ;


Желаещите могат да кандидатстват по обявената позиция от 15.10.2018 до 19.10.2018г. включително, като подадат в отдел "УЧР" следните документи:

1. Формуляр за кандидатстване по образец;

2. Копие от документ за самоличност;

3. Копие от диплома за придобита от кандидата професионална квалификация;

4. Удостоверение за членство на кандидата в съответната съсловна организация.