актуално » Обява

1. Лекар, специализант по обща и клинична патология - 1 щат за Отделение по обща и клинична патология;