актуално » Обява

1. Лекар, специализант по образна диагностика - 1 щат за Отделение по образна диагностика;

Желаещите могат да кандидатстват по обявената позиция от 18.10.2017 до 06.11.2017г. включително, като подадат в отдел "УЧР" следните документи: