актуално » Обява

1. Лекар, специализант по инфекциозни болести - 1 щат за Клиника по инфекциозни болести;

2. Лекар, специализант по физикална и рехабилитационна медицина - 1 щат за Клиника по физикална и рехабилитационна медицина.

3. Лекар, специализант по неонатология - 2 щата за Отделение по неонатология;

4. Лекар, специализант по психиатрия - 1 щат за Клиника по психиатрия;

5. Лекар, специализант по нефрология - 2 щата за Отделение по нефрология;