актуално » Обява

1. Лекар, специализант по обща и клинична патология - 1 щат за Отделение по обща и клинична патология;


Желаещите могат да кандидатстват по обявената позиция от 19.09.2018 до 25.09.2018г. включително, като подадат в отдел "УЧР" следните документи:

1. Формуляр за кандидатстване по образец;

2. Копие от документ за самоличност;

3. Копие от диплома за придобита от кандидата професионална квалификация;

4. Удостоверение за членство на кандидата в съответната съсловна организация.