актуално » Обява

1. Лекар, специализант по хирургия - 1 щат за Отделение по спешна медицина, звено "Хирургия";

2. Лекар, специализант по спешна медицина - 4 щата за Отделение по спешна медицина.