актуално » Обява

Обява 20.05.2019 г.
УМБАЛ "Св. Георги" ЕАД - Пловдив, обявява следните места..."
Натисни тук!

1. „Медицинска сестра" за Клиниките по пневмология и фтизиатрия; Детска хирургия в т.ч. операционна; Кардиология; УНГ болести; Кардиохирургия; Инфекциозни болести; КАИЛ; Урология; Педиатрия; Гастроентерология; Ортопедия и травматология; Диализно лечение; Отделение по спешна медицина; Съдова хирургия;2. „Рентгенов лаборант" - за Отделение по образна диагностика";3. „Клиничен лаборант" - за Клинична лаборатория и Лаборатория по кръвно-газов анализ;4. „Акушерка" - за Клиника по акушерство и гинекологияНеобходими документи за кандидатстване:
CV и копие на диплома за завършено образование по профилите на обявените позиции. При одобрение за назначаване се представят трудова книжка, медицинско свидетелство, Удостоверение за УИН № от съсловната организация и удостоверение за банкова сметка.