актуално » Обява

1. Лекар, специализант по лъчелечение - 1 място за Клиника по лъчелечение;

2. Лекар, специализант по кардиология - 1 място за Клиника по кардиология - Отделение по инвазивна кардилогия;