актуално Обява 23.11.2021

Пловдив, 23 ноември 2021 г.

УМБАЛ "Св. Георги" ЕАД - Пловдив, обявява конкурс за заемане на длъжностите:"


1. "Медицинска сестра, специализант по анестезиология и интензивни грижи" - 2 места финансирани от държавата.


Желаещите могат да кандидатстват по обявената позиция от 23.11.2021 г. до 23.12.2021 г., като подадат в отдел УЧР следните документи;

- Формулят за кандидатстватване по образец
- Копие от документи за самоличност
- Копие от дипломата за придобита от кандидата професионална квалифицкация
- Удостоверение за членство на кандидата в съответната съсловна организация
Обява (НАТИСНИ ТУК ЗА ИНФОРМАЦИЯ!)