актуално » Обява

1. Лекар, специализант по клинична хематология - 1 щат за Клиника по медицинска онкология;

Желаещите могат да кандидатстват по обявената позиция от 30.10.2017 до 10.11.2017г. включително, като подадат в отдел "УЧР" следните документи:

1. Формуляр за кандидатстване по образец;

2. Копие от документ за самоличност;

3. Копие от диплома за придобита от кандидата професионална квалификация;

4. Удостоверение за членство на кандидата в съответната съсловна организация.