актуално Обява 25.10.2021

Пловдив, 25 октомври 2021 г.

УМБАЛ "Св. Георги" ЕАД - Пловдив, обявява :"


Обява за събиране на оферти за изпълнение на услуга с предмет :

"Извършване на финансов одит на индивидуалния годишен финансов отчет на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД, на дружествата от групата и на косолидирания годишен финансов отчет на УМБАЛ "Свети Георги ЕАД за 2021 година, съгласно приложимите счетоводни и одиторски стандарти""


Обява (НАТИСНИ ТУК ЗА ИНФОРМАЦИЯ!)