актуално » Обява

1. Лекар, специализант по кардиология - 1 място за Клиника по кардиохирургия;

2. Лекар, специализант по неврохирургия - 1 място за Клиника по неврохирургия;