актуално » Обява

1. Лекар, специализант по анестезиология и интензивна терапия - 1 щат за Клиника по анестезиология и интензивна терапия;