актуално » Обява

1. Лекар, специализант по ортопедия и травматология - 1 щат за Отделение по спешна медицина- Ортопедия и травматология;

2. Лекар, специализант по очни болести - 1 щат за Клиника по очни болести;