актуално » Обява

1. Лекар, специализант по обща хирургия - 1 щат за Втора клиника по хирургия;


Желаещите могат да кандидатстват по обявената позиция от 01.10.2018 до 05.10.2018г. включително, като подадат в отдел "УЧР" следните документи:

1. Формуляр за кандидатстване по образец;

2. Копие от документ за самоличност;

3. Копие от диплома за придобита от кандидата професионална квалификация;

4. Удостоверение за членство на кандидата в съответната съсловна организация.