актуално » Обява

1. Лекар, специализант по акушерство и гинекология - 2 щата за Втора клиника по хирургия;


Желаещите могат да кандидатстват по обявената позиция от 29.10.2018 до 02.11.2018г. включително, като подадат в отдел "УЧР" следните документи:

1. Формуляр за кандидатстване по образец;

2. Копие от документ за самоличност;

3. Копие от диплома за придобита от кандидата професионална квалификация;

4. Удостоверение за членство на кандидата в съответната съсловна организация.