актуално » Обява

1. Лекар, специализант по анестезиология и интензивно лечение - 1 щат за Клиника по анестезиология и интензивно лечение;

2. Лекар, специализант по хирургия - 1 щат за Първа хирургична клиника;