актуално » Обява

1. На основание чл.91 от КТ във връзка с чл.68, ал.7 от Закона за лечебните заведения УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – Пловдив, обявява конкурс за заемане на длъжностите:;

1. Началник на Клиника по акушерство и гинекология;

2. Началник на Клиника по детска хирургия;

3. Началник на Клиника по анестезиология и интензивно лечение;

4. Началник на Клиника по психиатрия;

5. Началник на Отделение по кардиохирургия;

6. Началник на Отделение по трансфузионна хематология;

За повече информация натиснете в прикаченият файл под заглавието.