актуално » Поставяне на гастриг-бенд

Прекомерното затлъстяване е голям здравен проблем за развитите страни. В България около 30% от населението е със свръхтегло. Обезитета е причина за сърдечносъдови заболявания, захарен диабет, и ракови заболявания.

Приема се, че пациенти с Индекс на Телесна Маса /ИТМ/ > 40 подлежат на оперативно лечение, а при болни с хипертония и захарен диабет са показани за операция при ИТМ >35. ИТМ се калкулира като се разделят килограмите на пациента на височината на квадрат.

Най-съвременният и безопасен оперативен метод за лечение на затлъстяването е поставяне на СТОМАШЕН БЕНД /GASTRIC BAND/.

Тази операция се извършва от квалифициран за това екип от Клиника по Гръдно-Коремна хирургия на УМБАЛ „Свети Георги” Пловдив. Операцията се извършва по ендоскопски начин като следоперативният престой на болните е 24 часа. В следоперативния период болните се наблюдават от екип от хирург, гастроентеролог, ендокринолог и психолог.

Телефон за контакти: 032 264170 вътрешен 317 или 465


допълнителна информация


Други уникални операции които се извършват в Клиниката и не са застъпени, или са редки за останалите болници в Южна България:

  • Видеоасистирана торакоскопска хирургия

  • Гръдна хирургия в пълен обем, без хирургия на сърцето и магистралните съдове - белодробни резекции, хирургия на хранопровода, хирургия на средостение, плеврални кухини и гръдна стена.

  • Лапароскопски холецистектомии

  • Ендокринна хирургия