актуално » Обява

УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД - Пловдив подкрепя Медицински университет - Пловдив в изпълнение на проект НО-№11/2017 за оценка културата на безопасност на пациентите.
На web-платформата www.rsps.bg всеки служител на лечебното заведение може да участват доброволно в онлайн анонимно анкетно проучване. Събраните и обработени данни са анонимни, защото не се изисква да се отбелязва името на лечебното заведение, в което работят болничните служители.
Резултатите ще бъдат използвани единствено за научни цели. За повече информация може да посетите сайтa или да се обадите на 032/602 039.
Надяваме се проектът да бъде полезен и да допринесе за подобряване на качеството на медицинската помощ в болничните лечебни заведения.