Клиника по Онкология и Хематология (КОХ)
Име на здравно заведение: УМБАЛ Св.Георги ЕАД
Адрес на здравното заведение: бул. В. Априлов №15 А, 4002 гр. Пловдив

Контакти: тел.: 032/ 602 879 (878, 877, 875, 771)   
факс:
++359 32/ 602 880
E-mail: koh_plovdiv@abv.bg

 

Началник клиника :

Началник отделение :

Екип лекари:

Специализанти:

 • Д-р Милена Кьосева
 • Д-р Цветелина Пейчева
 • Д-р Мая Милева

Докторант:

 • Д-р Елина Белева

Старша медицинска сестра:

 • м.с. Панка Димитрова Неделчева , тел. 032/ 602 879

Екип медицински сестри:

 • м.с. Надежда Керенчева
 • м.с. Нонка Ганева
 • м.с. Марияна Николова
 • м.с. Диана Гаргова
 • м.с. Недялка Цариградска
 • м.с. Ваня Стоянова
 • м.с. Стефка Найденова
 • м.с. Надежда Хършева
 • м.с. Невена Димитрова

Екип санитари:

 • Веселина Янкова
 • Виолета Грозданова
 • Николина Ангелова
 • Марияна Рангелова
 • Мария Спасова
 • Веселина Матеева