Клиника по Онкология и Хематология (КОХ)
Име на здравно заведение: УМБАЛ Св.Георги ЕАД
Адрес на здравното заведение: бул. В. Априлов №15 А, 4002 гр. Пловдив

Контакти: тел.: 032/ 602 879 (878, 877, 875, 771)   
факс:
++359 32/ 602 880
E-mail: koh_plovdiv@abv.bg

 

Предлагани услуги: химиотерапия на пациенти с доказани солидни тумори; диагностика и лечение на пациенти с хематологични заболявания

Клиниката по Онкология и Хематология (КОХ) е създадена за лечение на пациенти със солидни тумори и хематологични заболявания. 

Клиниката по онкология и хематология работи по договор с НЗОК по следните клинични пътеки:
КП 251 Левкемии
КП 252 Лимфоми
КП 253 Хеморагични диатези. Анемии.
КП 298 Системно лекарствено лечение на солидни тумори при лица над 18 години

Клиниката работи и по следните клинични процедури:
КПр 05 Системно лекарствено лечение при злокачествени заболявания
КПр 06 Диспансерно набюдение при злокачествени заболявания
КПр 07 Проследяване на терапевтичния отговор при пациенти на домашно лечение с прицелна перорална противотуморна терапия и перорална химиотерапия.