Проф. д-р Мария ОрбецоваПри работа в нормални условия ежегодно през Клиниката по ендокринология и болести на обмяната към УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД – Пловдив преминават около 1300-1500 болни с наднормено тегло и затлъстяване с различни етиологични причини. За година назад има известен спад на плановите хоспитализации заради епидемиологичната ситуация. Това съобщи началникът на лечебното звено в най-голямата болница в страната проф. д-р Мария Орбецова по повод Европейския ден за борба със затлъстяването – 19 май.
През 2020 г. в Клиниката по ендокринология и болести на обмяната са приети 350 пациенти по клинична пътека „Метаболитен синдром“, при която основен критерий е затлъстяването. За сравнение през 2019 г. техният брой е 520 души. Трябва да се вземе предвид, че около 80-85% от пациентите със захарен диабет, най-вече с тип 2, са също със затлъстяване. По тази причина към общия брой на заболелите може да се добавят още около 300 пациенти за 2020 г., и двойнно повече през 2019 г. „С това обаче не се изчерпва броят на хоспитализираните със затлъстяване. При преобладаващата част от пациентите с намалена функция на щитовидната жлеза, със заболявания на половите жлези, надбъбречните жлези и хипофизата наднорменото тегло е основна клинична проява“, обясни проф. д-р Мария Орбецова.
Клиниката по ендокринология и болести на обмяната към УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД – Пловдив разполага и от години работи с професионален био-импедансен анализатор на телесен състав „ТАНИТА“ ВС-420, включващ оценка на количество и процент мастна тъкан, обясни проф. д-р Мария Орбецова. През 2020 г. в клиниката беше
въведен в експлоатация модерен високотехнологичен остеоденситометър. Той, наред с измерването на костна минерална плътност, може да анализира и количеството мастна тъкан и преразпределението й в различни зони на тялото.
В Клиниката по ендокринология и болести на обмяната има разработени диагностични и терапевтични алгоритми при пациентите с наднормено тегло и затлъстяване. Профилактиката на затлъстяването се базира на промяна в начина на живот – правилно хранене и двигателна активност. Един от основните елементи на превенцията и лечението е обучението. „Имаме разработени програми и провеждаме структурирани индивидуални и групови обучения на пациентите със захарен диабет и метаболитен синдром, включващи разясняване на правилата за водене на здравословен начин на живот – диета, режими на хранене и физическа активност. Организираме публични обучителни лекции в рамките на различни научни и социални събития в областта на храненето и проблемите на наднорменото телесно тегло“, каза проф. д-р Мария Орбецова.
Тя обяви, че Клиниката по ендокринология и болести на обмяната разполага с методологична визия, материален ресурс и кадрови капацитет за разкриване на специализиран консултативен кабинет за диагностика, лечение и проследяване на пациенти със затлъстяване и метаболитен синдром. Предвижда се това да стане след отзвучаване на епидемиологичните ограничения заради COVID-19. „Усилията на екипа са насочени към постигане на много добро сътрудничество с пациентите, за да се осъществи успешна профилактика и лечение на този изключително важен здравен и социален проблем – затлъстяването“, увери проф. д-р Мария Орбецова.
Затлъстяването в световен план, както и у нас, засяга все повече и по-младите възрастови групи. Целенасочено проучване на редовен докторант д-р Петя Консулова от Клиниката и Катедрата по ендокринология върху характеристиката на затлъстяването и метаболитния синдром, проведено сред 633 ученици в гр. Пловдив на възраст от 16 до 19 години, показва, че разпространението на наднормено тегло и затлъстяване е 15,49%. „Момчетата са два пъти по-силно засегнати от момичетата – 20,41% спрямо 10,65%“, посочи проф. д-р Мария Орбецова. Тя уточни, че децата и младежите до 18-годишна възраст са контингент на педиатрите и не подлежат на хоспитализация в Клиниката по ендокринология и болести на обмяната.
Към днешна дата данните сочат, че в България с наднормено тегло са около 30,2% от децата и младежите в ученическа възраст от 6 до 19 години, от които със затлъстяване са 12,7%. В света от този проблем към момента са засегнати 38 млн. деца под 5-годишна възраст и 340 млн. деца и младежи между 5 и 19 години.
Наднорменото тегло и затлъстяването представляват един от най-големите социално-медицински проблеми на нашето съвремие. По данни на Европейска Асоциация за изучаване на затлъстяването 23,7% от възрастното население в България е със затлъстяване, а 34,5% – с наднормено тегло. Близки са наблюденията и на проф. Ана-Мария Борисова от 2016 г. – затлъстяването сред населението над 20-годишна възраст у нас е 33,2%. Значимо то е по-често при мъжете, отколкото при жените – 38,8% срещу 28,3%, за разлика от световните тенденции. По данни на СЗО над 1.9 млрд. възрастни над 18 години са с наднормено тегло (39%), а над 600 млн. – със затлъстяване (13%). Малко по-високи са процентите при жените. С наднормено тегло са 40% срещу 39% от мъжете. Със затлъстяване са 15% жени и 11% мъже.
От първостепенно значение при проследяване на тези проблеми е поставянето на точна диагноза, както и дали затлъстяването е самостоятелна болестна проява или се явява компонент на друга патология, включително ендокринологична. Това означава, че трябва да се установи има ли съпътстващи хормонални, метаболитни и други отклонения и дали се асоциира с други синдроми и нарушения, за да се изгради индивидуална терапевтична стратегия.
Според определението на СЗО затлъстяването представлява хетерогенен многофакторен синдром на прекомерно отлагане на мастна тъкан в тялото, което повлиява неблагоприятно върху здравето. Включено е в Международна класификация на болестите като заболяване през 1948 г. Международната група по проблемите на затлъстяването дефинира наличие на наднормено тегло при индекс на телесна маса (ИТМ) >25 kg/m2, а затлъстяване − при ИТМ >30 kg/m2 за европеидната раса.
Затлъстяването е хронична болест, причинена от комплексно взаимодействие между генетични, метаболитни и разнообразни фактори на околната среда (социални, културални, психологични, поведенчески и социални), водещи до дисбаланс между приема и разхода на енергия. То носи по-висок риск от развитие на сърдечно-съдови заболявания, включително хипертония, метаболитен синдром и захарен диабет тип 2, бронхиална астма, обструктивна сънна апнея, някои видове рак, остеоартрит и пр. „Има много млади хора – предимно жени, но и мъже, при които затлъстяването само по себе си води до нарушения в репродуктивната функция и стерилитет, което не бива да се подценява“, предупреждава проф. д-р Мария Орбецова.
Кампанията за отбелязване на Европейския ден за борба със затлъстяването на 19 май e проведена за първи път през 2009 г. от Националния форум за борба със затлъстяването във Великобритания и Белгийската асоциация на пациентите със затлъстяване. В България европейската инициатива се отбелязва от 2011 г. и обединява специалистите по хранене и медицинските специалисти, пациентските общности и редица организации в усилията за ограничаване на наднорменото тегло и затлъстяването, в подкрепа на хората с този проблем.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Принтирайте